Skip to main content
Dutch National Guides Association

OL01 - “De binnenvaart in Midden Holland, opkomst en strijd (13e t/m 18e eeuw)” door Jan Broekhuizen

In de 13e eeuw begint Holland aan de grote handel deel te krijgen. Met het doortrekken van de Gouwe naar de Oude Rijn ontstaat een scheepvaartroute van zuid naar noord, van Dordrecht naar Amsterdam. Het is een veilig alternatief voor de route over zee en past goed in het systeem van verplichte vaarroutes en tolheffing. Steden langs de route, met name Gouda, Haarlem en Dordrecht, hebben er profijt van. Er zijn strijdige belangen: de wens van een snelle doorvaart tegenover het verkrijgen van inkomsten door vertraging van passerende schepen. Het is de kiem van conflicten. Steeds vaker wordt de verplichte route ontweken door alternatieve vaarwegen en doorgangen te gebruiken. Pas na de omwenteling van 1795 worden privileges afgeschaft. Dan weet de overheid het algemeen belang op te leggen.

binnevaart 1

binnevaart 2

Jan Broekhuizen is opgegroeid in Amsterdam, hij raakte geboeid door stedenschoon en historie, in ’t bijzonder die van de hoofdstad. Geen wonder dat de onderwijsman zich na zijn pensionering aansloot bij “Mee-in-Mokum”, de stadsgidsen van de vrijwilligersorganisatie het Gilde te Amsterdam. Van het één kwam het ander en inmiddels heeft Broekhuizen een repertoire van zo’n twintig presentaties ontwikkeld over Hollandse steden, landschappen en gerelateerde historische onderwerpen. Met enthousiasme presenteert Jan deze PowerPoint-lezingen aan groepen. Daarnaast beleeft Jan Broekhuizen veel plezier aan hobby’s als wandelen, fietsen, reizen, teamsport, muziek en (koor)zang.

Event Properties

Event Date 07-12-2023 20:00
Event End Date 07-12-2023 22:00
Registered 40
Available place 60
Individual Price Guidorleden/geassocieerde leden: € 10,00 / Niet-leden: € 15,00
Spreker Jan Broekhuizen
Tijdsduur 2 uur
Studiepunten 1
Location Online

We are no longer accepting registration for this event