Skip to main content
Dutch National Guides Association

OL03 - “De Erfenis van Rogier van der Weyden, zijn invloed op latere kunstenaars” door Martijn Pieters

OL03 - “De Erfenis van Rogier van der Weyden, zijn invloed op latere kunstenaars” door Martijn Pieters

In 1435 wordt Rogier van der Weyden (1399-1464) door de stad Brussel als stadschilder aangesteld en hij zal daardoor bepalend worden voor de schilderkunst in Brussel. Na zijn dood in 1464 wordt zijn stijl en iconografie door vele, vooral anoniem gebleven schilders voortgezet en verder ontwikkeld. Deze schilders met noodnamen als ‘de Meester van het Zicht op Sint Goedele’, ‘de Meester van Affligem’, ‘de Meester van de Barbaralegende’ en ‘de Meester van de Catherinalegende’ zijn lange tijd in de schaduw blijven staan van de bij naam bekende Vlaamse Primitieven.

bewening christus

Reden om deze schilders, die evengoed veelal anoniem blijven, meer onder de aandacht te brengen. Zo kan getoond worden hoeveel invloed de werken van Rogier de inspiratie bleven voor deze schilders. Zij maakten regelrechte kopieën, namen gedeeltes van een compositie over of combineerden verschillende elementen tot een nieuwe voorstelling. De productie in het Brussel van de late vijftiende eeuw moet immens geweest zijn. Overal in musea, groot en klein en in de kunsthandel, zijn schilderijen die duidelijk gebaseerd zijn op de voorbeelden van de grote meester. Dit online college door kunsthistoricus Martijn Pieters wordt een feest der herkenning, mede omdat Martijn tevens  zal inzoomen op de werken van het Mauritshuis en het Rijksmuseum!

Martijn Pieters (1972) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in de kunst der Middeleeuwen, in het bijzonder de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven. Daarnaast is, geïnspireerd door een langer verblijf in het Dommuseum van Trier, de middeleeuwse kunst van Duitsland een ander zwaartepunt. Als zelfstandig kunsthistoricus geeft hij al jarenlang lezingen, cursussen en rondleidingen over algemene en specialistische onderwerpen uit de kunstgeschiedenis. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in het begeleiden en ontwikkelen van kunst- en cultuurhistorische reizen, die naar vele uiteenlopende plaatsen en gebieden in Duitsland en recentelijk ook naar Bourgondië naar Frankrijk leiden.

Event Properties

Event Date 12-02-2024 20:00
Event End Date 12-02-2024 22:00
Registered 38
Available place 62
Individual Price Guidorleden/geassocieerde leden: € 10,00 / Niet-leden: € 15,00
Spreker Martijn Pieters
Tijdsduur 2 uur
Studiepunten 1
Location Online

We are no longer accepting registration for this event