Skip to main content
De Nederlandse gidsenorganisatie

EVC assessment wat biedt me dat?

Van belang om te weten: Je bent 7 jaar gids in Nederland

 • Jij bent misschien een van die vele gidsen die door jarenlange ervaring als gids beschikt over veel opgebouwde kennis en een gedegen achtergrond. Als gids voldoe je mogelijk aan de kwaliteit eisen die Guidor aan een Guidor gids stelt. Misschien volg je zelfs wel het Guidor nascholingsprogramma dat elk jaar wordt aangeboden.
 • Je bent echter nog geen Guidor gids, maar overweegt wellicht wel gecertificeerd Guidor gids te willen worden.
 • Je wordt als “niet” gecertificeerde gids wel ingehuurd door gerenommeerde touroperators en werkt als volwaardig professioneel gids.
 • Het komt de vereniging Guidor ten goede om jou als nog niet gecertificeerde gids als lid te willen hebben. Zo kan Guidor ook jou vertegenwoordigen in allerlei overleggen in de toeristische wereld.
 • Het imago van Guidor als vertegenwoordiger van goede professionele gecertificeerde gidsen is hiermee gediend en hoe meer er daarvan lid zijn hoe beter het is, voor het vak van gids en voor de Guidor in het bijzonder.
 • Het ligt voor de hand je als niet gecertificeerde gids een mogelijkheid te bieden Guidor gecertificeerd te worden, anders dan door het afnemen van een examen. Zo een mogelijkheid is een Guidor EVC Certificaat.

Wat is een Guidor EVC (Eerder verworven competenties) Certificaat?

Guidor wil gidsen de mogelijkheid bieden een Guidor EVC Certificaat te halen

In veel beroepsgroepen maakt men gebruik van werknemers die aan de competenties van het beroep voldoen door opgedane ervaring en kennis. Die kennis en ervaring kan men dan door middel van een certificaat formaliseren en dat wordt een EVC genoemd.

Aangezien het de bedoeling is dat men volwaardig Guidor lid wordt, moet men er wel wat voor doen. Een gesprek is gemakkelijker te accepteren. Uit dat gesprek moet wel blijken dat Guidor met een volwaardig gids te maken heeft, die voldoet aan de Givak normen waar alle Guidor gidsen aan moeten voldoen. Dat gesprek wordt afgenomen door externe personen die in staat zijn de kwaliteit van een gids te beoordelen.  De mensen die het gesprek goed doorlopen ontvangen een Guidor EVC Certificaat.

Wat moet je als kandidaat doen?

 • Voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor het Guidor EVC Certificaat
 • Een vragenlijst Portfolio over je achtergronden aanleveren
 • Een gidsen formulier met invullijst over het aanwezige kennisniveau aanleveren.
 • Een gesprek / assessment voeren met een externe commissie van maximaal één uur.
 • Je moet lid worden

Criteria waaraan je als gids moet voldoen om een Guidor EVC Certificaat te kunnen verwerven:

 • Minimaal 7 jaar werkzaam zijn als professioneel gids in Nederland
 • Aantonen door middel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat je al 7 jaar actief bent als gids.
 • Afgeven van 3 referenties waarvoor je gewerkt hebt of nog werkt.
 • Als gids werk je nationaal; Dat betekent dat je in tenminste vier steden/ gebieden goed moet kunnen rondleiden. Amsterdam moet daar één van zijn. Als Amsterdam niet in het pakket zit dan moet je in 7 andere steden kunnen gidsen. Dat zal moeten blijken uit de manier waarop je het gidsformulier hebt ingevuld.
 • Als gids werk je allround. Dat betekent dat je een bustour/ stadswandeling/ boottocht en in diverse musea kunt gidsen. Tijdens het EVC gesprek zal dat allemaal aan de orde kunnen komen.
 • Tijdens het EVC gesprek zal moeten blijken dat je over voldoende theoretische inhoud beschikt. Dat gesprek vindt plaats met een externe commissie. Die zal proberen die theoretische inhoud in een uur tijd te achterhalen.
 • De Inhoudelijke toetsing criteria voor dit gesprek zijn ontleend aan het Givak kennis van Nederland-, wandel- en museum examen en komen daarmee overeen.
 • Een vreemde taal examen blijft verplicht. Frans Engels Duits Italiaans of Spaans Men slaagt pas voor het Guidor EVC certificaat als ook aan die taleneis is voldaan. Dan is men ook bemiddelbaar bij de Guidor gidsencentrale. Men komt op de talenlijst voor die taal.
 • Een andere moedertaal kan ook, dat dient aangetoond te worden met schooldiploma’s.
 • Je moet in staat zijn in goed Nederlands het gesprek aan te gaan en dingen uit te kunnen leggen.

Nog meer van belang om te weten?

 • Mensen die het ROC examen gedaan hebben en over 7 jaar ervaring beschikken, volgen voor het EVC examen dezelfde procedure.
 • Mensen die in het verleden gezakt zijn voor het GiVak mogen aan EVC examen deelnemen
 • Als morele eis verlangen we wel dat men minimaal één jaar lid wordt van de Guidor. Om te voorkomen dat men even snel zijn Guidor EVC certificaat komt halen en dan weer vertrekt.
 • Kosten van het EVC gesprek en Vreemde taal staan op de site
 • Men kan het inschrijf formulier invullen en verplicht zich tot betaling van de daarbij behorende bedragen
 • Een separate factuur voor 1 jaar lidmaatschap. Dit zijn allemaal voor de belastingdienst aftrekbare beroepskosten.

Data GiVak examens

GiVak examendata 2025:
GiVak praktijkexamen wandeling Den Haag 3 en/of 4 februari 2025
GiVak praktijkexamen museum (Rijksmuseum) 5 en/of 6 februari 2025
GiVak Kennis van Nederland 7 februari 2025
Taalexamen(s) 7 februari 2025

 

TARIEVEN 2025:
GiVak praktijkexamen wandeling  euro 150 ex BTW
GiVak praktijkexamen museum  euro 150 ex BTW
GiVak Kennis van Nederland euro 90 ex BTW
Talen (En, Du, Fr, Sp, It) euro 90 ex BTW
Andere vreemde taal euro 200 ex BTW
EVC euro 200 ex BTW
     
Lidmaatschap Guidor euro  190 ex BTW
Guidor Associated Gids euro  130 ex BTW

VOORWAARDEN DEELNAME GUIDOR EXAMENS

 • om te kunnen deelnemen aan examen(s) moet men Guidor Associated Gids zijn/worden en dat hebben betaald;
 • om te kunnen deelnemen aan examen(s) moet men eerst de rekening daarvoor te hebben betaald;
 • om te kunnen deelnemen aan het gratis aangeboden coaching traject, moet men zich voor 1 november inschrijven, Guidor Associated Gids zijn en examen(s) hebben betaald.
 • om te kunnen deelnemen aan examen(s) moet men zich voor 1 december inschrijven, Guidor Associated Gids zijn en examen(s) hebben betaald.
 • het is mogelijk de praktijkexamens en Kennis van Nederland éénmalig gratis te herkansen in het jaar volgend op het jaar waarin je de/het examen(s) hebt afgelegd.
 • taalexamens zijn niet gratis te herkansen.
 • het EVC kan niet gratis worden herkanst.
 • na inschrijving voor een examen en betaling, en zonder opgaaf van reden niet verschijnen (een no show) vervalt deze optie. De kosten worden dan niet gerestitueerd.
 • In alle gevallen is het examenreglement lijdend.
 • bij overmacht, daardoor niet kunnen deelnemen aan een examen kan, bij valide reden, worden overwogen het/de examen(s) zonder kosten over te hevelen naar het eerst volgende examenjaar. Dit wordt beslist door de voorzitter van de examencommissie