Skip to main content

Voordelen van het lidmaatschap

Guidor behartigt de belangen van haar leden op uiteenlopende manieren.

  • Het op niveau houden van de kennis van de gidsen. De kwaliteit van de Guidor gidsen staat hoog aangeschreven. Behalve het Guidor diploma staat een voortdurende nascholing hier borg voor. Een speciale educatiecommissie stelt jaarlijks een nascholingsprogramma samen. Op deze manier kunnen de leden hun kennis over Nederland actueel houden, zij krijgen hiervoor studiepunten. Binnen vijf jaar moeten 25 studiepunten worden behaald.
  • Guidor bemiddelt voor haar leden bij opdrachten Zowel touroperators en congresorganisatoren als individuele personen kunnen een gids aanvragen voor halve, hele of meerdere dagen. De gidsencentrale zoekt bij de opdracht een passende gids en brengt beide partijen met elkaar in contact. De leden betalen per opdracht een fee aan de gidsencentrale.
  • Een aangesloten gids in het bezit van het Givak diploma kan een eigen webpage koppelen aan de Guidor website, zodat klanten onze gidsen ook rechtstreeks kunnen benaderen en boeken. 
  • Een Guidor-lid is automatisch lid van ZZP Nederland waar men met beroep gerelateerde vragen terecht kan.
  • Guidor hanteert algemene beroepsvoorwaarden. Op basis hiervan maken gidsen afspraken met opdrachtgevers over zaken als werktijden, overuren en reisvergoedingen. Deze beroepsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
  • Via Guidor kunnen collectiviteitscontracten worden afgesloten. Zo bestaat er een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering die speciaal is afgestemd op het gidsenberoep..
  • Guidor biedt haar leden een plaats voor overleg en ontmoeting. Gidsen is een solistisch beroep, er is daarom behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en idee├źn.

Guidor Associated Gids

Naast volwaardige Guidor Gecertificeerde Leden zijn er ook Guidor Associated Gidsen en studenten die volwaardig gecertificeerd willen worden in de toekomst. Personen met ervaring als gids die opgaan voor het GiVak examen kunnen gedurende een aantal jaren Guidor Associated Gids zijn. Daarvoor betalen zij een aangepast lidmaatschaps- tarief. Studenten aan de Gidsopleiding van het ROC van Amsterdam, die de opleiding nationaal gids volgen, kunnen ook Associated Gids worden. Associated Gidsen kunnen tegen hetzelfde gereduceerd tarief van volwaardige leden deelnemen aan het jaarlijkse nascholingsprogramma en mogen de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen. Guidor Associated Gidsen hebben geen stemrecht.

Vragen of meer informatie?