Voordelen van het lidmaatschap

Guidor behartigt de belangen van haar leden. Dat doet het op uiteenlopende manieren. De meest opvallende zijn:

  • Het op nivo houden van de kennis van de gidsen. Kwaliteit van de Guidor gidsen staat voorop. Naast het Guidor diploma staat daar een voortdurende nascholing borg voor. Een speciale educatiecommissie stelt hiertoe jaarlijks een nascholingsprogramma samen. Met behulp hiervan kunnen de leden hun kennis over Nederland bijhouden. Zij krijgen hiervoor studiepunten. Binnen vijf jaar moeten 25 studiepunten worden gehaald. Dit nascholingsprogramma staat ook open voor student-leden, aspirant-leden en anderen.
  • Guidor bemiddelt leden naar werk. Bedrijven, zoals touroperators en congresorganisators, maar ook individuele personen kunnen een gids vragen voor halve, hele of meerdere dagen. De gidsencentrale zoekt een bij de opdracht passende gids en brengt beide partijen met elkaar in contact. De leden betalen per opdracht een fee aan de gidsencentrale.
  • Guidor heeft algemene beroepsvoorwaarden. Op basis daarvan maken de gidsen veelal de afspraken met opdrachtgevers over zaken als werktijden, overuren en reisvergoedingen. Deze beroepsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Guidor kent geen tariefafspaken.
  • Via Guidor kunnen collectiviteitscontracten worden afgesloten. Zo bestaat er een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering die speciaal is afgestemd op het gidsenberoep.
  • Guidor kan bemiddelen bij het oplossen van eventuele problemen tussen gids en opdrachtgever en bij het afhandelen van klachten. Daar is een speciale klachtencommissie voor.
  • Guidor biedt haar leden een plaats voor overleg en ontmoeting. Gids is nogal een solistisch beroep. Er is daarom behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

Daar staat een financiële tegenprestatie tegenover. Guidor is een vereniging met een eigen kantoor en twee personeelskrachten. De leden betalen derhalve jaarlijks een contributie. Voor gewone leden bedraagt die in 2019 € 255,- per jaar. Bij het behalen van het volledig examen in één keer geldt een korting van € 100 op het lidmaatschap in het eerste jaar.

Naast gewone leden zijn er aspirant leden en student leden. Personen met ervaring als gids en die opgaan voor het GiVak examen kunnen gedurende maximaal 4 jaar aspirant lid worden. Zij betalen 155 euro per jaar. Studenten aan ROCva die daar de opleiding nationaal gids volgen, kunnen gedurende maximaal één jaar student lid worden. Aspirant en student leden kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het jaarlijkse nascholingsprogramma en deelnemen aan de Algemene Ledenvergaderingen, maar hebben daar geen stemrecht.

 

Vragen of meer informatie? Email Guidor

Contact Guidor

  • Leidseplein 33
        1017 PS Amsterdam
  • 0031-20-6270006

 

 facebook linkedin

 
 

guidor languages donker