De Nederlandse gidsenorganisatie

Voordelen van het lidmaatschap

Guidor behartigt de belangen van haar leden. Dat doet het op uiteenlopende manieren. De meest opvallende zijn:

  • Het op niveau houden van de kennis van de gidsen. Kwaliteit van de Guidor gidsen staat voorop. Naast het Guidor diploma staat daar een voortdurende nascholing borg voor. Een speciale educatiecommissie stelt hiertoe jaarlijks een nascholingsprogramma samen. Met behulp hiervan kunnen de leden hun kennis over Nederland bijhouden. Zij krijgen hiervoor studiepunten. Binnen vijf jaar moeten 25 studiepunten worden gehaald. 
  • Guidor bemiddelt leden naar werk. Bedrijven, zoals touroperators en congresorganisators, maar ook individuele personen kunnen een gids vragen voor halve, hele of meerdere dagen. De gidsencentrale zoekt een bij de opdracht passende gids en brengt beide partijen met elkaar in contact. De leden betalen per opdracht een fee aan de gidsencentrale.
  • Het is mogelijk om een eigen webpage te koppelen aan de Guidor website zodat klanten gidsen rechtstreeks kunnen boeken. Hiervoor betalen leden een extra bijdrage.
  • Een Guidorlid is automatisch lid van ZZP Nederland waar je met beroepsvragen terecht kunt.
  • Guidor heeft algemene beroepsvoorwaarden. Op basis daarvan maken de gidsen veelal de afspraken met opdrachtgevers over zaken als werktijden, overuren en reisvergoedingen. Deze beroepsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. 
  • Via Guidor kunnen collectiviteitscontracten worden afgesloten. Zo bestaat er een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering die speciaal is afgestemd op het gidsenberoep.
  • Guidor biedt haar leden een plaats voor overleg en ontmoeting. Gids is nogal een solistisch beroep. Er is daarom behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en ideeën.
  • De Guidor pas geeft in veel landen gratis toegang tot musea
  • Contributie 2020 : € 255. (De contributie voor 2021 is nog niet vastgesteld.)

Naast gewone leden zijn er aspirant leden en student leden. Personen met ervaring als gids en die opgaan voor het GiVak examen kunnen gedurende maximaal 4 jaar aspirant lid worden. Zij betalen 155 euro per jaar. Studenten aan ROCva die daar de opleiding nationaal gids volgen, kunnen gedurende maximaal één jaar student lid worden. Aspirant en student leden kunnen tegen het gereduceerd tarief deelnemen aan het jaarlijkse nascholingsprogramma en deelnemen aan de Algemene Ledenvergaderingen, maar hebben daar geen stemrecht.

 

Vragen of meer informatie?

Contact Guidor

  Leidseplein 33
    1017 PS Amsterdam
  0031-20-6270006
  

Copyright Guidor